opdracht

Ga op zoek naar bruikbare materialen om je huis mee te bouwen.

Maak hier foto's van, print ze uit en plak ze in je schetsboek. Laat ook zien welke energiebronnen jij gaat gebruiken.

Denk over een verantwoord gebruik van grondstoffen.

Beperk je vraag tot je werkelijke behoeften: Probeer de ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken. Schaf aan wat je echt nodig hebt en verminder op die manier je afval.
Gebruik hernieuwbare materialen en energiebronnen ( zie bronnen ).

Zowel in de ontwerp, de bouw en de gebruiksfase maar ook bij de sloop richt men zich op duurzaamheid.

Kenmerken hiervan zijn:

- energie besparend

- materiaal besparend

- water besparend

- een gezond binnenmilieu

- weinig hinder opleverend wat betreft licht, geluid en dergelijke,

- niet tot vervuiling leidend zoals CO2-uitstoot,

- Inzetten van herbruikbare materialen.

Dit heb jij nodig: schetsblok, potlood, stiften enz....

                                         magazines, lijm, schaar

                                         computer

                                         smartphone

                                         bronnen

Upload hier je werk

duur: 4 uur