top of page

Docententoelichting

 

Welkom bij "Het huis van de toekomst" een serie bestaande uit tien modules waarin de

VMBO leerling kennis maakt met de vele facetten rond bouwen en wonen en welke uiteindelijk resulteert in een door de leerling te ontwerpen maquette van een huis. 

 

Naast het vergaren van de noodzakelijke voorkennis, is het de bedoeling dat de leerling anders gaat kijken naar de wereld om hem of haar heen en bewust wordt van de

nuttige en artistieke kanten van vormgeving.  

 

Het is noodzakelijk eerst de instructies in de leerlingomgeving door te nemen en de vermelde bronnen te bestuderen.

Dit product is door mij ontwikkeld  in opdracht van Kunstonderwijsorganisatie KOO,

voorheen het Koorenhuis, vanuit het idee van vakoverstijgend werken. Het biedt mogelijkheden voor andere vakdocenten voor integratie met de eigen lessen.  Iconen binnen de modules verwijzen naar de raakvlakken met andere vakken welke bij de doorontwikkeling van dit product door de andere disciplines verder zullen moeten

worden ingevuld.

De verwachting is dat deze vorm van onderwijs aansluiting vindt bij de belevingswereld 

van de leerlingen gebruikmakend van de voor hen vertrouwde nieuwe media. 

 

Bij elke module wordt verwezen naar relevante websites. De leerling zal zelf ook op zoek moeten gaan naar voor zijn of haar ontwerp relevante bronnen. 

Dit concept is uiteraard toepasbaar op andere thema's zoals; Ontwerp je sneakers of organiseer een festival, maak een campagne tegen ongezond eten.

In deze docentenomgeving kunt u de verrichtingen van de studenten monitoren.

Per opdracht kunt u commentaar, aanwijzingen en suggesties aan de individuele student leveren.  Hier kunt u bijvoorbeeld opmerkingen geven over de kwaliteit van het onderzoek,

en de waarde van de door de student geraadpleegde bronnen. In de beoordelingspagina kunt u de afzonderlijke prestaties per module waarderen waarmee u het uiteindelijke cijfer  bepaalt.  In de klassepagina kunt u opmerkingen kwijt die voor de gehele groep bestemd zijn. 

Per module kan de leerling maximaal 5 sterren scoren, voor de maquette zelfs 15 sterren.

De maximale score komt daarmee op 60 sterren waarvan het eindcijfer evenredig wordt afgeleid.

In deze systematiek wordt het hele proces beoordeeld; de inzet, het onderzoek, de originaliteit en het uiteindelijke resultaat.

 

De docent en de leerling bouwen zo een digitaal dossier op waarin beiden de voortgang en de resultaten bewaken. 

De leerlingen kunnen elkaars voortgang bekijken op de klassepagina waar alle behaalde resultaten eveneens voor iedereen zichtbaar zijn.

Na afloop van iedere les is er ca 10 minuten de tijd voor een nabespreking. Dit gebeurt klassikaal. Hierdoor kunnen de leerlingen ervaringen, vondsten en problemen met elkaar delen en elkaar op weg helpen.

Bedenk dat de docent in deze lessenserie een meer begeleidende rol heeft en veel

minder de overdrager van kennis. is.

De lessenserie wordt afgesloten met een presentatie voor de  klasgenoten en een expositie voor ouders, familie, vrienden en overige geïnteresseerden. Indien mogelijk

verdient het de voorkeur om een architect of bouwkundige de resultaten te laten becommentariëren.

Benodigdheden per leerling:  Laptops, Ipads of Pc's binnen een netwerkomgeving met

solide internetverbinding. Smartphone of schoolcamera, schetsboek, teken- en schilderswaren, maquettemateriaal zoals karton, foam, mesjes, houtjes, en lijm

Dit is een product in ontwikkeling. Uw opmerkingen, correcties en suggesties stel ik op prijs.

Klara Paternotte-Fronkova

bottom of page